31 กรกฎาคม 2552

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย

ตั้งอยู่ที่ ตำบลรัตนวาปี กิ่งอำเภอรัตนาวาปี จังหวัดหนองคาย
โทร : 042-421679, 421680
โทรสาร : 042-421680
จุดเด่นที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว
มกราคม-กรกฎาคม มังคุด และลองกอง กำลังติดผล กล้วยไม้นานาพันธุ์กำลังให้ดอก ชมสมุนไพรนานาชนิด แสดงการผลิตผักไร้ดิน มีแปลงพืชสมุนไพรนานาชนิดไว้ให้ศึกษา
ตุลาคม ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค กล้วยไม้นานาชนิดให้ดอกสวยงาม
พฤศจิกายน-ธันวาคม การผลิตมันฝรั่ง พืชสมุนไพรและกล้วยไม้กำลังให้ดอกสวยงาม

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น